Вторник 21, Септември 2021г.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО с анекс... виж ТУК

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, в сила от 1.08.2016 г.... виж ТУК

Сподели: