Вторник 21, Август 2018г.

 Може да се свържете с нас по всяко време по един от следните начини:

Пощенски  адрес: Димитровград  6400 ул. "Д. Димов" 2
Телефони:  0391/66270  -  директор
                    0391/64445  -  зам. директори
                    0391/64801  -  канцелария /централа/
Факс: 0391/33855

Е-mail: pslav@abv.bg

Сподели: