Четвъртък 19, Април 2018г.

Преподаватели

 

 

 

Име

Класен 

ръководител

 Снимка Образование Длъжност Завършил ВУ ПКС
1

Снежана

Йорданова

Ангелова

    висше - магистър Директор, училище  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС II - ДПИКУ СЗ
2

Тоска

Минкова

Стоилова

    висше - магистър Заместник-директор, учебна дейност Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС II - ДИУУ София
3

Димитър

Атаносав

Илиев

    висше - магистър Заместник-директор, учебна дейност 1. Полувисш учителски институт - Кърджали 2.Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ПКС IV - ДПИКУ СЗ
4

Никола

Костадинов

Вълчанов

    висше - магистър Заместник-директор, административно-стопанската дейност Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС V - ДПИКУ СЗ
5

Гергана

Пламенова

Гочева

    висше - бакалавър Учител, подготвителна група  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  
6

Мариана

Стефанова

Цукова

 Іа клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Софийски университет "Св. Климент Охридски" ПКС II - ДПКУ Варна
7

Маруся

Кирилова

Димова

 Іб клас   висше - магистър 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС III - ДПИКУ СЗ
8

Милена

Жекова

Русева

  Ів клас   висше - магистър 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС II - ДПИКУ СЗ
9

Павлинка

Георгиева

Канева

  Іг клас   висше - бакалавър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Институт за детски учители - Пазарджик
2. Пр/НПП Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 
ПКС V - ДПИКУ СЗ
10

Антонина

Иванова

Димитрова

  Ід клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС I - ДИУУ София
11

Недялка

Василева

Стоянова

  ІІа клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ПКС III - ДПИКУ СЗ
12

Ирена

Петкова

Атанасова

 ІІб клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ПКС III - ДПИКУ СЗ
13

Маргарита

Тенчева

Стоянова

 ІІв клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Софийски университет "Св. Климент Охридски" ПКС V - ДПИКУ СЗ
14

Боряна

Радева

Тренева

 ІІг клас   висше - магистър Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС IV - ДПИКУ СЗ
15

Йорданка

Атанасова

Лекова

 ІІд клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС V - ДПИКУ СЗ
16

Милка

Ангелова

Запрянова

 ІІІа клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС II - ДИУУ София
17

Иванка

Илиева

Сусуркова-Делчева

 ІІІб клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
2. СП департамент за повишаване информацията и квалификацията на учителите - Тракийски университет СЗ
ПКС III - ДПИКУ СЗ
18

Янка

Кръстева

Събева

 ІІІв клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС II - ДПИКУ СЗ
19

Таня

Койнова

Георгиева

 ІІІг клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
2.Пр/НПП Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
ПКС IV - ДПИКУ СЗ
20

Петя

Василева

Йорданова

 ІVа клас   висше - магистър Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС II - ДПИКУ СЗ
21

Елза

Янева

Маркова

 ІVб клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ПКС V - ДПИКУ СЗ
22

Минка

Стоянова

Господинова

 ІVв клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  
23

Милена

Кънчева

Димова

 ІVг клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
2. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
ПКС III - ДПИКУ СЗ
24

Боряна

Христова

Митева

 ІVд клас   висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ПКС III - ДПИКУ СЗ
25

Елена

Петрова

Желева

    висше - магистър Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
2. Пр/НПП Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
 
26

Таня

Димитрова

Петкова-Донева

    професионален бакалавър Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Бургаски свободен университет Пр/НПП Тракийски университет - Стара Загора
2. Пр/НПП Тракийски университет - Стара Загора
 
27

Камелия

Грозева

Станева

    висше - магистър Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас) 1.Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
2. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
ПКС V - ДПИКУ СЗ
28

Георги

Делчев

Сталев

 Vв клас   висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС III - ДПИКУ СЗ
29

Денка

Колева

Николова

 VІб клас   висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ПКС II - ДПИКУ СЗ
30

Мата

Новакова

Минчева

 VІІа клас   висше - магистър Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС I - ДПИКУ СЗ
31

Раиса

Георгиева

Михалчева

 Vг клас   висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Великотърновски университет
"Св. св. Кирил и Методий"
ПКС I - ДПИКУ СЗ
32

Славка

Илиева

Колева

    висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС V - ДПИКУ СЗ
33

Виолета

Атанасова

Желязкова

    висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

ПКС V - ДПИКУ СЗ
34

Диляна

Желязкова

Гочева

 VІг клас   висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
2. СП Департамент за повишаване информацията и квалификацията на учителите - ТУ СЗ
ПКС II - ДПИКУ СЗ
35

Лилия

Янева

Въчева

 VІв клас   висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Полувисш учителски институт - Кърджали
2. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
ПКС IV - ДПИКУ СЗ
36

Йовка

Христова

Карчева

 VІІг клас   висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ПКС V - ДПИКУ СЗ
37

Лидия

Георгиева

Георгиева

 Vб клас   висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС II - ДПИКУ СЗ
38

Катя

Славова

Гочева

    висше - магистър Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии" Р. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС IV - ДПИКУ СЗ
39

Красимира

Тенчева

Илиева

 Vа клас   висше - магистър Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Технически университет - Габрово
ПП Технически университет - Габрово
2. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
ПКС V - ДПИКУ СЗ
40

Мария

Дончева

Милкова

    висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Р. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Р. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
ПКС II - ДИУУ София
41

Анка

Янкова

Добрева

    висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Р. Полувисш учителски институт - Кърджали
Р. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
ПКС II - ДПИКУ СЗ
42

Росица

Александрова

Илчева

 VІІв клас   висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Р. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ПКС III - ДПИКУ СЗ
43

Лиляна

Ангелова

Борисова

    висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
2. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
ПКС I - ТУ Ст.Загора
44

Теодора

Динкова

Господинова

 VІа клас   висше - магистър Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
2. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
 
45

Георги

Иванов

Галев

    висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ПКС I - ДИУУ София
46

Коста

Колев

Арнаудов

 VІІб клас   висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив ПКС V - ДПИКУ СЗ
47

Петко

Желязков

Колев

    висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Национална спортна академия - София ПКС II - СУ София
48

Живко

Ангелов

Митев

 VІІІ клас   висше - магистър Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  
49

Петя

Георгиева

Иванова

    висше - магистър Педагогически съветник 1. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
2. Тракийски университет - Стара Загора
ПКС IV - ДПИКУ СЗ
       
Сподели: