Четвъртък 04, Юни 2020г.

Ръководство

 

 


ИМЕ

 


ДЛЪЖНОСТ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР


ОБРАЗОВАНИЕ / ЗАВЪРШИЛ


ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

ПКС И/ИЛИ НАУЧНА СТЕПЕН

СНЕЖАНА

ЙОРДАНОВА

АНГЕЛОВА

 

ДИРЕКТОР

висше–магистър/ПУ "П.Хилендарски" учител по български език и руски език

 IІ ПКС

ДПИКУ-СЗ

ТОСКА

МИНКОВА

СТОИЛОВА

 

ПОМ. ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

висше–магистър/ПУ "П.Хилендарски"

учител по математика

II ПКС

ЦИУУРК-София

ДИМИТЪР

АТАНАСОВ

ИЛИЕВ

 

ПОМ. ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

висше–магистър/ВТУ "Кирил и Методий" учител по 
география и 
история

ІV ПКС

ДПИКУ-СЗ

НИКОЛА

КОСТАДИНОВ

ВЪЛЧАНОВ

 

ПОМ. ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА И СТОПАНСКА  ДЕЙНОСТ

висше–магистър/ПУ "П.Хилендарски"

начален учител

V ПКС

ДПИКУ-СЗ

 

 

 

Сподели: