Четвъртък 29, Октомври 2020г.

Учители начален етап

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ ПО 
ТРУДОВ ДОГОВОР

ОБРАЗОВАНИЕ / ЗАВЪРШИЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

ПКС И/ИЛИ НАУЧНА СТЕПЕН

МАРУСЯ

КИРИЛОВА

ДИМОВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър/ПУ "П.Хилендарски"

начален учител

III ПКС - ИПКУ-Стара Загора

МИЛЕНА

ЖЕКОВА

РУСЕВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър/ПУ "П.Хилендарски"

начален учител

II ПКС -ИПКУ-Стара Загора

ИРЕНА

ПЕТКОВА

АТАНАСОВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър/ВТУ "Кирил и Методий"

начален учител

III ПКС - ИПКУ-Стара Загора

СТАНКА

АНГЕЛОВА

ПЕТКОВА

 

Старши възпитател начална степен

висше–магистър/ПУ "П.Хилендарски"

1. начален учител
2. начален учител с английски език

III ПКС - ИПКУ-Ст.Загора

ЯНКА

КРЪСТЕВА

СЪБЕВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър/ПУ "П.Хилендарски"

начален учител

II ПКС - ИПКУ-Стара Загора

ПЕТЯ

ВАСИЛЕВА

ЙОРДАНОВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър/ПУ "П.Хилендарски"         

начален учител

II ПКС - ИПКУ-Стара Загора

БОРЯНА

ХРИСТОВА

МИТЕВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър/
ВПИ-Благоевград

начален учител

III ПКС - ИПКУ-Стара Загора

МИЛЕНА

КЪНЧЕВА

ДИМОВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър/ПУ "П.Хилендарски"

1. начален учител
2. начален учител с английски език

III ПКС - ИПКУ -Стара Загора

АНТОНИНА

ИВАНОВА

ДИМИТРОВА

  Старши учител начална степен

ПОРТФОЛИО

висше–магистър/ПУ "П.Хилендарски" начален учител I ПКС - ДИУУ -София

ТЕОДОРА

БОГОМИЛОВА

ТОДОРОВА

 

Старши учител начална степен

висше–магистър/ 
ШУ Шумен

начален учител

V ПКС - ДИУУ София 

МАРИАНА

СТЕФАНОВА

ЦУКОВА

 

Старши учител начална степен

висше – магистър - 
СУ "Кл.Охридски"
филиал Благоевград

начален учител

 II ПКС - ИПКУ-Варна

БОРЯНА

РАДЕВА

ТРЕНЕВА

 

Старши учител начална степен

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

начален учител

IV ПКС - ИПКУ-Ст.Загора

ЙОРДАНКА

АТАНАСОВА

ЛЕКОВА

 

Старши учител начална степен

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

начален учител

ІV ПКС - ДИУУ София

ИВАНКА

ИЛИЕВА

СУСУРКОВА

 

Старши учител начална степен

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

начален учител

IІІ ПКС - ДПИКУ-Ст.Загора

МИЛКА

АНГЕЛОВА

ЗАПРЯНОВА

  Старши учител начална степен висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски" начален учител II ПКС - ДИУУ-София

ТОДОР

СТОЯНОВ

СТОЯНОВ

 

Старши учител начална степен

висше – магистър 
ЮЗУ Благоевград (ВПИ - Благоевград)

начален учител

V ПКС - ИПКУ-Стара Загора

МИНКА

СТОЯНОВА

ГОСПОДИНОВА

 

Старши учител начална степен

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

начален учител

ІV ПКС - ДИУУ София

ЕЛЗА 

ЯНЕВА

МАРКОВА

 

Старши учител начална степен

висше – магистър 
ЮЗУ Благоевград (ВПИ - Благоевград)

начален учител

V ПКС - ИПКУ-Стара Загора

МИГЛЕНА

ГЕНОВА

БИНЕВА

  учител начална степен висше – магистър начален учител  

ДЕНИЦА

ТЕНЧЕВА

АТАНАСОВА

  Учител начална степен висше – магистър ТУ, Стара Загора 1.Начален учител
2.Детски учител
 

ЕЛЕНА

ПЕТРОВА

ЖЕЛЕВА

 

Учител начална степен

висше – магистър       ЮЗУ Благоевград

1. Учител по физическо възпитание и спорт
2. Психология

 

 V ПКС - ИПКУ-Стара Загора

ПЕТЯ

ТОДОРОВА

ТОДОРОВА

  Учител начална степен висше – бакалавър - ТУ, Стара Загора 1.Детски учител
2.Начален учител
 

ГЕРГАНА

ПЛАМЕНОВА

ГОЧЕВА

  Учител подготвителен клас висше – бакалавър - ШУ, Шумен Предучилищна и начална училищна педагогика ІV ПКС - ДИУУ София 

НЕЛА

ДИМИТРОВА

ДЕЛЧЕВА

  Старши учител начална степен висше – магистър/ПУ "П.Хилендарски" 1.Детски учител
2.Начален учител
ІV ПКС - ДИУУ София

ТАНЯ

ГЕОРГИЕВА

КОЙНОВА

Старши учител начална степен висше – магистър/ПУ "П.Хилендарски"

1.Детски учител
2.Начален учител

ІV ПКС - ДИПКУ-Стара Загора

ГЕНКА

СТОЯНОВА

СЛАВОВА

  Старши учител начална степен  висше - магистър  начален учител 

 IV ПКС - ДИУУ София

ПАВЛИНА

ГЕОРГИЕВА

КАНЕВА

  Старши учител начална степен 1.висше – бакалавър-ПУ "П.Хилендарски"
2.ИДУ - Пазарджик

1.Начален учител
2.Детски учителк

ІV ПКС - ДИУУ София

ПЛАМЕНА

ГЕОРГИЕВА

СТЕФАНОВА

  Учител начална степен   висше – бакалавър   
ВТУ В.Търново
 
 учител по 
история и география
 
 

ГАЛИНА

ВАЛЕНТИНОВА

ХРИСТОВА

 
  Учител начална степен  

 висше – магистър 

БУ "Професор д-р Асен Златаров"

ПУ "П.Хилендарски"

 1.Начален учител
2.Предучилищна педагогика
 

ГЕРГАНА

ВАСИЛЕВА

ТОДОРОВА

 
  Учител начална степен 

висше – бакалавър

ПУ "П.Хилендарски"

ПУНП  

 

Сподели: