Четвъртък 29, Октомври 2020г.

Учители прогимназиален етап

 

ИМЕ/СНИМКА

ДЛЪЖНОСТ ПО 
ТРУДОВ ДОГОВОР

ОБРАЗОВАНИЕ / ЗАВЪРШИЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

ПКС И/ИЛИ НАУЧНА СТЕПЕН

ГЕОРГИ

ДЕЛЧЕВ

СТАЛЕВ

 

Старши учител прогимназиална степен
Български език и литература

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

учител по 
български език и литература

ІІІ ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

ДЕНКА

КОЛЕВА

НИКОЛОВА

 

Старши учител прогимназиална степен
Български език и литература

висше – магистър       ВТУ "Кирил и Методий"

учител по 
български език и литература

ІІ ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

РАИСА

ГЕОРГИЕВА

МИХАЛЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен

висше – магистър       ВТУ "Кирил и Методий"

учител по 
български език и литература

І  ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

МАТА

НОВАКОВА

МИНЧЕВА

 

Главен учител, прогимназиална степен
Български език и литература
 

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

учител по 
български език и литература

І  ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

ВИОЛЕТА

АТАНАСОВА

ЖЕЛЯЗКОВА

 

Старши учител прогимназиална степен
Английски език

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

1. учител по руски език и л-ра, бълг.ез. и л-ра, 
2. учител по английски език

  V ПКС - ДПИКУ-
Ст. Загора

ДИЛЯНА

ЖЕЛЯЗКОВА

ГОЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен
Английски език

висше – магистър       ВТУ "Кирил и Методий"

учител по 
български, немски и
английски език

ІІ ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

КАМЕЛИЯ

ГРОЗЕВА

ЖЕЛЯЗКОВА

 

учител прогимназиална степен

висше – магистър - ПУ "П.Хилендарски"

учител по английски език

V ПКС - ДИПКУ-Стара Загора

МАРИЕЛА

ГОСПОДИНОВА

ДЕЛЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен Физика

висше – магистър  

учител по физика и химия

 ІV ПКС

ТУ Стара Загора

ДОБРИНКА

ЖЕЧЕВА

ДОНЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен Математика

висше – магистър  

учител по математика и  информатика

ІІ ПКС

ТУ Стара Загора

 

ЛИЛИЯ

ЯНЕВА

ВЪЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен Математика

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

учител по 
математика

 ІV ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

ЙОВКА

ХРИСТОВА

КАРЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен Математика

висше – магистър -
ШУ Шумен ( ВПИ - Шумен)

учител по 
математика

 V ПКС - ДИПКУ-Стара Загора

КАТЯ

СЛАВОВА

ГОЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен ИТ,
Ръководител направление ИКТ

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

учител  по  математика и  информатика

II ПКС - ДИУУ-
София

ДРУГАДЪН

МУСТАФА

БАЙРЯМ

 
  Учител прогимназиална степен
биология 

висше – бакалавър-ПУ"П.Хилендарски"  учител  по биология и химия   

ТЕОДОРА

ДИНКОВА

ГОСПОДИНОВА

 

Учител прогимназиална степен
география

висше – магистър 
ВТУ "Кирил и Методий"

учител по история и география

ІV ПКС

ДИУУ

София

МАРИЯ

ДОНЧЕВА

МИЛКОВА

 

Старши учител прогимназиална степен  история

висше – магистър   
СУ "Кл. Охридски"

учител по история и философия

II ПКС - ДИУУ-София

КРАСИМИРА

ГЕОРГИЕВА

КРЪСТЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен Музика

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

Учител по бълг. език и л-ра, руски език  и музика

V ПКС - ДИПКУ-Стара Загора

РАДОСТИНА

ПЕТКОВА

РАДЕВА

 

Учител прогимназиална степен

висше – магистър 
ВТУ "Кирил и Методий"
 
   V ПКС - ДИПКУ-Стара Загора

ЙОРДАН

ГОШЕВ

ЙОРДАНОВ

 

Старши учител прогимназиална степен Изобразително изкуство

висше – магистър 

учител по изобразително изкуство

V ПКС - ДИУУ София 

КРАСИМИРА

ТЕНЧЕВА

ИЛИЕВА

 

Главен учител прогимназиална степен Информационни технологии

висше – магистър      
ТУ   Габрово
ПУ   Пловдив

1. Машинен инженер
2. Учител по информатика и информационни технологии

II ПКС - ДИУУ-
София

ЖИВКО

АНГЕЛОВ

МИТЕВ

 

Учител прогимназиална степен
Физическа култура и спорт

висше – магистър
ПУ   Пловдив

учител по 
физическо възпитание и спорт

ІV ПКС

ДИУУ

София

 

НИКОЛИНКА

КОСТАДИНОВА

СТАНЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен  

висше – магистър   
ВТУ В.Търново

учител по 
история

 

           

 

 

Сподели: