Четвъртък 29, Октомври 2020г.

Ресурсни учители, Психолог, логопед, педагогически съветник 

 

 

ИМЕ/СНИМКА

ДЛЪЖНОСТ ПО 
ТРУДОВ ДОГОВОР

ОБРАЗОВАНИЕ / ЗАВЪРШИЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

ПКС И/ИЛИ НАУЧНА СТЕПЕН

МАРИЯ

ИВАНОВА

ГЕОРГИЕВА

   Психолог, училищен

висше – бакалавър

ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив

Консултативна психология - Консултиране при проблеми в детско -юношеска възраст   

ПЕТЯ

ГЕОРГИЕВА

ИВАНОВА

  Педагогически съветник

висше – магистър 
1. ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив

2. Тракийски университет - Стара Загора

1. учител по 
физика и математика

2. "Педагогическо и психологическо консултиране"

ІІІ ПКС - ДПИКУ-
Ст. Загора

РУМЕН

АСЕНОВ

ВЕЛКОВ

  Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование  ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив специална педагогика   

КАЛИНА

ДЕЧКОВА

ТОНЕВА

  Учител, ресурсен 

 висше – магистър

ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив

Специална педагогика-Ресурсен учител  V ПКС - ДИУУ София 
Сподели: