Вторник 22, Октомври 2019г.

Ресурсни учители, Психолог, логопед, педагогически съветник 

 

 

ИМЕ/СНИМКА

ДЛЪЖНОСТ ПО 
ТРУДОВ ДОГОВОР

ОБРАЗОВАНИЕ / ЗАВЪРШИЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

ПКС И/ИЛИ НАУЧНА СТЕПЕН

МАРИЯ

ИВАНОВА

ГЕОРГИЕВА

   

висше – бакалавър

   

ПЕТЯ

ГЕОРГИЕВА

ИВАНОВА

  Педагогически съветник висше – магистър 
ПУ   Пловдив
учител по 
физика и математика
IV ПКС - ДПИКУ-
Ст. Загора

КАЛИНА

ДЕЧКОВА

ТОНЕВА

     висше – магистър    
Сподели: