Понеделник 23, Юли 2018г.
 
С максимален брой точи в състезанието по английски език "Аз общувам с Европа" ІІ клас, организирано от Сдружение на българските начални учители са Пламена Славова, Лора Григорова, Теодор Тончев, Мустафа Ахмед,Георги Господинов, Антоан Влахов, Ния Георгиева, Марая Красимирова, Виктория Димова, Вихра Георгиева,Христомир Костадинов, Киара Стойчева и Теодор Иванов. А Симеон Василев е с 48т. от максимален резултат 50т.
В състезанието "Таралеж - английски език", което се организира от Асоциация за европейско образование и култура с максималния брой 30т. са Теодор Тончев и Рая Раднева. Една точка за максимален резултат не е достигнала на Елиа Рангелова и на Зорница Тодорова, а Беатрис Филева е с 28т. от 30 възможни.
Честито!
Снимка на Основно училище Пенчо Славейков.

Награждаване на победителите от ІІІкл. в две състезания по англ.език

С максимален брой точи в състезанието по английски език "Аз общувам с Европа" ІІІ клас, организирано от Сдружение на българските начални учители са Антоан Ценов и Магдалена Николова. А Даниел Вълев е с 48т. от максимален резултат 50т.
В състезанието "Таралеж - английски език", което се организира от Асоциация за европейско образование и култура с максималния брой 30т. са Александра Маджунова и Богомил Янев. А само две точки не са достигнали за максимален резултат на Даниел Вълев и на Николай Маразов.
Честито!

 

Снимка на Основно училище Пенчо Славейков.

Награждаване на победителите от ІVкл. в две състезания по англ.език

С максимален брой точи в състезанието по английски език "Аз общувам с Европа" ІV клас, организирано от Сдружение на българските начални учители са Васил Димитров и Георги Стойчев. А Радослав Евтимов е с 48т. от максимален резултат 50т.
В състезанието "Таралеж - английски език", което се организира от Асоциация за европейско образование и култура с максималния брой 30т. са Александрина Кузева и Йоанна Петкова. А Георги Стойчев е с 28т. от 30 възможни.
Честито!

 
 
 
 
 
Снимка на Основно училище Пенчо Славейков.
Сподели: