Понеделник 23, Юли 2018г.

Четвъртокласник представи региона в национална олимпиада

Участие в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ взе Димитър Петров от ІVа клас с ръководител г-жа Петя Йорданова. Правото да представлява региона четвъртокласникът получи след отлично представяне на областния кръг на надпреварата. 
 
„Знам и мога” е интердисциплинарна олимпиада. Тя предполага изява на знания и умения, придобити чрез обучение по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен. Състезанието съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание.
 
Националната олимпиада се провежда по тема, която включва знания и умения от всички изучавани предмети. Включително - и от областта на екологичното и здравното образование, защита при бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасност на движението. 
 
Форматът на олимпиадата включва 12 задачи с избираем и свободен отговор, които може да имат едно или няколко подусловия. Решението изисква самостоятелен отговор, аргументиране на изразено мнение, решаване на проблем, прилагане на находчиви и нестандартни решения и др. 
Сподели: