Неделя 20, Януари 2019г.

Любословие - І кръг

Националното състезание по български език и литература „Любословие”се организира от Сдружение на учителите филолози „Любословие”. 
Състезанието се провежда в два кръга. В проведеният първи кръг максималният брой точки бе 50т. Във втория кръг на състезанието, който ще се проведе на 21 февруари, участват допуснатите участници след проверка на резултатите от І кръг.

І клас 

Борис Петков от Іа клас - 49,5т.,
Дженифър Атанасова- Іа - 42т.
Наталия Николова Ів клас - 42т.

ІІ клас

Мина Динева от ІІа и Тея Петрова от ІІв клас са с по 45,5т., Димитър Тумбалов и Ема Миронова от ІІв клас са с по 44,5т. Останалите класирани са Дейвид Гочев – ІІв, Софиян Хамалийдж - ІІа кл., Христина Стефанова- ІІв кл., Гебриел Делчев – ІІв кл. и Михаела Бонева- ІІв клас.

ІІІ клас

В ІІІ клас това са учениците с над 40 точки. Теодор Тончев от ІІІв клас е с 46т., Вивиан Гочева от ІІІб и Стела Атанасова от ІІІв клас са с по 45т.. Останалите класирани са Киара Стойчева-ІІІг кл., Вихра Георгиева- ІІІг, Теодор Иванов-ІІІг, Ния Георгиева-ІІІг, Симеон Василев-ІІІд, Антон Иванов -ІІІв, Беатрис Филева-ІІІг, Христомир Костадинов-ІІІв и Елиа Ангелова-ІІІг клас.

ІV клас

Николай Маразов- ІVа клас - 48т.,
Александра Маджунова- ІVа клас- 45т.
Ирена Христова - ІVа клас - 45т.
Даяна Славова-ІVа,
Ивелина Иванова-ІVа,
Богомил Янев- ІVа,
Даниел Вълев-ІVа,
София Господинова – ІVа
Мирослава Стоянова- ІVа

V и VІ клас

Йоанна Петева от Vа клас

Денислава Иванова от VІг клас

Паола Петрова от VІв клас.

Честито на всички и успех във втори кръг!

Сподели: