Неделя 17, Октомври 2021г.

„ТВОЯТ ЧАС” ФАЗА 1 СТАРТИРА В ОУ “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“

В ОУ “Пенчо Славейков“ тържествено бе поставено началото на дейностите по очаквания с голям  интерес  от ученици , учители  и родители  проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Благодарение на този проект учениците получават  възможност да  преодолеят своите образователни затруднения и да участват в извънкласни дейности по интереси в областите Наука, техника и технологии; Здравно образование и здравословен начин на живот; Гражданско образование; Предприемачество; Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене и Изкуства, култура и спорт.

Учителите изразяват задоволство от това, че могат допълнително да работят за развитие потенциала на всяко дете в избраната от него област на науката, изкуствата или спорта.

Родителите също се вълнуват от началото на проекта, защото за тях има отделени  5 часа от извънкласните форми, в които да участват заедно с децата си. Така те ще подпомогнат учениците при презентирането  на  получените знания и умения.

Директорът на ОУ “Пенчо Славейков“ Снежана Ангелова пожела на всички успех и изрази увереност, че проектът „Твоят час“ ще направи  училището  още по-привлекателно място за учениците. То ще  изгради у тях по-висока увереност в собствените сили и ще насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.

Към фейсбук страницата на училището е създадена група Твоят час при ОУ "Пенчо Славейков", където се споделят снимки от работни моменти и мероприятия по проекта.

В ОУ “Пенчо Славейков“ се сформираха следните групи:

  1. Групи за преодоляване на обучителни затруднения

 

Дейност

Тематична област

Клас

Брой ученици

Ръководител

1

Писането-лесно и забавно

БЕЛ

1

10

Антонина Димитрова

2

Лесно и чудесно с книга и игра

БЕЛ

3

10

Яна Събева

3

Лесно и чудесно с книга и игра

БЕЛ

3

10

Иванка Сусуркова

4

Български език и литература

БЕЛ

5

10

Раиса Михалчева

5

Математиката-забавна и лесна

математика

7

10

Йовка Карчева

6

Българският език-лесен и интересен

БЕЛ

7

10

Мата Минчева

  1. Групи за занимания по интереси

Дейност

Тематична област

Клас

Брой ученици

Ръководител

1

Славейковци-детски гвардейски отряд

Изкуства и култура

от 4 до 5

25

Елена Желева

2

Екология

Здравно образование и здравословен начин на живот

от 5 до 7

20

Теодора Господинова

3

Ръчно сторено

Изкуства и култура

от 5 до 7

20

Петя Иванова

4

Твори с усмивка

Изкуства и култура

4

25

Петя Йорданова

5

Футболна академия за таланти

 Спорт

от 5 до 7

18

Живко Митев

6

Клуб по журналистика“Славейковчета“

Наука,техника и технологии

от 4 до 6

25

Денка Николова

7

„Славейковци“-медно духов състав

Изкуства и култура

от 5 до 7

25

Коста Арнаудов

8

Ателие-компютърна рисунка

Наука,техника и технологии

от 5 до 7

15

Катя Гочева

9

Драма клуб“Първолаче“

Изкуства и култура

1

23

Милена Русева

10

В „Света на музиката“

Изкуства и култура

от 1 до 8

25

Красимира Кръстева

11

Безопасен интернет

Наука,техника и технологии

от 5 до 7

15

Красимира Илиева

12

Шахматът-игра за лидери

Спорт

от 5 до 7

16

Димитър Йовчев

13

Рисуването –лесно и интересно

Наука,техника и технологии

1

22

Марияна Стефанова

14

Мажоретен състав

Спорт

от 4 до 7

20

Тахир Мустафа Сали

АНКЕТНА КАРТА за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „твоят час“ >>> изтегли от ТУК

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА >>> изтегли от ТУК

Сподели: