Неделя 17, Октомври 2021г.

„ТВОЯТ ЧАС” - ФАЗА 2 В ОУ“ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“

В ОУ “Пенчо Славейков“ и тази учебна година продължават дейностите по проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза ІI“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Към фейсбук страницата на училището е създадена група Твоят час при ОУ "Пенчо Славейков", където се споделят снимки от работни моменти и мероприятия по проекта.

В ОУ “Пенчо Славейков“ през учебната 2017/2018 година се сформираха следните групи:

Групи за преодоляване на обучителни затруднения

Дейност

Тематична област

Клас

Брой ученици

Ръководител

1

Писането-лесно и забавно

БЕЛ

1

10

Петя Йорданова

2

Лесно и чудесно с книга и игра  в ръка

БЕЛ

4

10

Яна Събева

3

Лесно и чудесно с книга и игра

БЕЛ

4

10

Иванка Сусуркова

4

Български език и литература

БЕЛ

6

10

Раиса Михалчева

5

Математиката-забавна и лесна

математика

5

10

Йовка Карчева

6

Да знаем повече по български език

БЕЛ

3

10

Недялка Василева

Групи за занимания по интереси

 

Дейност

Тематична област

Клас

Брой ученици

Ръководител

1

Родината обичам

Изкуства и култура

от 5 до 7

25

Теодора Господинова

2

Подай ръка

Изкуства и култура

от 5 до 7

22

Петя Иванова

3

Футболна академия за таланти

 Спорт

от 5 до 7

21

Живко Митев

4

Клуб по журналистика“Славейковчета“

Наука,техника и технологии

от 4 до 6

25

Денка Николова

5

„Славейковци“-медно духов състав

Изкуства и култура

от 5 до 7

23

Коста Арнаудов

6

Клуб по роботика

Наука,техника и технологии

от 4 до 7

17

Катя Гочева

7

Магията на химията

Наука,техника и технологии

от 5 до 7

25

Мариела Делчева

8

В „Света на музиката“

Изкуства и култура

от 1 до 8

25

Красимира Кръстева

9

Млад изобретател

Наука,техника и технологии

от 4 до 7

17

Красимира Илиева

10

Шахматът-игра за лидери

Спорт

от 5 до 7

22

Димитър Йовчев

11

Компютърна графика

Наука,техника и технологии

2

24

Марияна Стефанова

12

Мажоретен състав

Спорт

от 4 до 7

25

Тахир Мустафа Сали

13

Славейковци- детски гвардейски отряд

Изкуства и култура

от 2 до 5

24

Живко Митев

 

Документи за изтегляне:

Анкета  

Заявление  

Индивидуална образователна карта 

Сподели: