Неделя 17, Октомври 2021г.

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Приключи дейността по проект BG05M20POO1-2.012-0001

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ в ОУ „Пенчо Славейков“ – Димитровград. По проекта бяха създадени 3 клуба с общо 61 ученици от 2 клас, които се включиха в Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)

Ръководители на клубовете са Таня Койнова, Милена Димова и Иванка Сусуркова. В рамките на 70 учебни часа по проекта учениците овладяха знания за компютъра и неговите основни  части-хардуер и софтуер, запознаха се с интернет мрежа и безопасна работа в интернет. Научиха се да рисуват с програма Paint, запознаха се с основите на програмата Word. Започнаха обучение по програмиране с Code.org- научиха какво е програмен код, алгоритъм и цикъл. Изпълнявха и решаваха проблеми в дигитална среда.

Изяви:

Клуб "В дигиталния свят" - представителна изява на участниците от 2а и 2в клас - ръководител Милена Димова >>> Виж ТУК

Моето дигитално пространство втори "Б" клас Ръководител: Иванка Сусуркова  >>> Виж ТУК

Клуб „ Моето дигитално пространство“  втори “Г” клас  Ръководител: Таня Койнова Георгиева >>> Виж ТУК

 

 

Сподели: