Четвъртък 29, Септември 2022г.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата....виж още

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Атанас Иванов Стефанов - представител на родителите

ЧЛЕНОВЕ:

1. Павел Пенков Иванов - представител на родителите

2. Петя Генчева Делчева - представител на родителите

3. Дима Георгиева Димова - представител на родителите

4. Екатерина Георгиева Влахова - представител на родителите

5. Магдалена Петкова Петрова - представител на родителите

6. Антоанета Иванова Шаркова- Представител на Община Димитровград

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Жанета Грозева Желязкова - представител на родителите

2. Росен Георгиев Стоименов - представител на родителите

3. Олег Филев Филев - представител на родителите

4. Славена Тончева Иванова - представител на родителите

5. Минка Делчева Стоянова - Представител на Община Димитровград

Сподели: