Понеделник 01, Март 2021г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПИСМЕНИ РАБОТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ II СРОК НА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ - виж ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПРИ САМОПОДГОТОВКА - виж ТУК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ - виж ТУК

ГРАФИК ЗА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ  - виж ТУК

Сподели: