Четвъртък 19, Април 2018г.
Текущи новини
Публикувана на: 29.09.2017г.

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

Публикувана на: 27.09.2017г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

Публикувана на: 27.09.2017г.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

Публикувана на: 27.09.2017г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Публикувана на: 27.09.2017г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО