Петък 05, Юни 2020г.
Дата на публикуване: 27.09.2017 г. ( обновено на: 27.09.2017 09:25:52)
Кратък текст на съобщението:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ


Пълен текст на съобщението:

Отварянето на подадените оферти за  избор на изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас ще се проведе в ОУ  "Пенчо Славейков" гр. Димитровград, ул. "Д. Димов" №2 на 02.10.2017 г. от 10.30 часа в зам. дирекция - ІІ етаж