Понеделник 24, Февруари 2020г.
Дата на публикуване: 11.09.2019 г. ( обновено на: 11.09.2019 10:02:18)
Кратък текст на съобщението:

ДОКУМЕНТИ


Пълен текст на съобщението:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 Прикачен файл: Изтеглете файла: