Петък 29, Септември 2023г.

Учители прогимназиален етап

 

ИМЕ/СНИМКА

ДЛЪЖНОСТ ПО 
ТРУДОВ ДОГОВОР

ОБРАЗОВАНИЕ / ЗАВЪРШИЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

ПКС И/ИЛИ НАУЧНА СТЕПЕН

ГЕОРГИ

ДЕЛЧЕВ

СТАЛЕВ

 

Старши учител прогимназиална степен
Български език и литература

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

учител по 
български език и литература

ІІІ ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

ДЕНКА

КОЛЕВА

НИКОЛОВА

 

Старши учител прогимназиална степен
Български език и литература

висше – магистър       ВТУ "Кирил и Методий"

учител по 
български език и литература

ІІ ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

РАИСА

ГЕОРГИЕВА

МИХАЛЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен 
Български език и литература

висше – магистър       ВТУ "Кирил и Методий"

учител по 
български език и литература

І  ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

МАТА

НОВАКОВА

МИНЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен
Български език и литература
 

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

учител по 
български език и литература

І  ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

ВИОЛЕТА

АТАНАСОВА

ЖЕЛЯЗКОВА

 

Старши учител прогимназиална степен
Английски език

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

1. учител по руски език и л-ра, бълг.ез. и л-ра, 
2. учител по английски език

  V ПКС - ДПИКУ-
Ст. Загора

ДИЛЯНА

ЖЕЛЯЗКОВА

ГОЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен
Английски език

висше – магистър       ВТУ "Кирил и Методий"

учител по 
български, немски и
английски език

ІІ ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

КАМЕЛИЯ

ГРОЗЕВА

СТАНЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен
Английски език

висше – магистър

ПУ "П.Хилендарски"

учител по английски език

IV ПКС - СУ София

АЙЛА

МАХИРОВА

КАСИМ

  Учител, прогимназиална степен
Английски език

висше – бакалавър

ПУ "П.Хилендарски"

 
Английска филология   

МАРИЕЛА

ГОСПОДИНОВА

ДЕЛЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен Физика

висше – магистър

ПУ"П.Хилендарски"

учител по физика и химия

 ІІ ПКС

ДИУУ-
София

ДОБРИНКА

ЖЕЧЕВА

ДОНЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен Математика

висше – магистър

ПУ"П.Хилендарски"

учител по математика и  информатика

ІІ ПКС

ТУ Стара Загора

 

ЙОВКА

ХРИСТОВА

КАРЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен Математика

висше – магистър
ШУ Шумен ( ВПИ - Шумен)

учител по 
математика

 V ПКС - ДИПКУ-Стара Загора

КАТЯ

СЛАВОВА

ГОЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен ИТ,
Ръководител направление ИКТ

висше – магистър

ПУ "П.Хилендарски"

учител  по  математика и  информатика

I ПКС - ДИУУ-
София

ДРУГАДЪН

МУСТАФА

БАЙРЯМ

 
  Учител прогимназиална степен
биология 

висше – магистър ПУ"П.Хилендарски"  учител  по биология и химия  V ПКС - ДИУУ-София 

ТЕОДОРА

ДИНКОВА

ГОСПОДИНОВА

 

Старши учител прогимназиална степен география

висше – магистър 
ВТУ "Кирил и Методий"

учител по история и география

ІI ПКС

СУ

София

МАРИЯ

ДОНЧЕВА

МИЛКОВА

 

Старши учител прогимназиална степен  история

висше – магистър   
СУ "Кл. Охридски"

учител по история и философия

II ПКС - ДИУУ-София

КРАСИМИРА

ГЕОРГИЕВА

КРЪСТЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен Музика

висше – магистър

ПУ"П.Хилендарски"

Учител по бълг. език и л-ра, руски език  и музика

IV ПКС - ДИУУ-София

РАДОСТИНА

ПЕТКОВА

РАДЕВА

 

Учител прогимназиална степен

висше – магистър
ВТУ "Кирил и Методий"
 

История и география
Пр/НПП Религия 
IV ПКС - ДИУУ-София

ЙОРДАН

ГОШЕВ

ЙОРДАНОВ

 

Старши учител прогимназиална степен Изобразително изкуство

висше – магистър

 Национална художествена академия - София

учител по изобразително изкуство

IV ПКС - СУ София

ЖИВКО

АНГЕЛОВ

МИТЕВ

 

Учител прогимназиална степен
Физическа култура и спорт

висше – магистър
ПУ"П.Хилендарски"

учител по 
физическо възпитание и спорт

ІV ПКС

ДИУУ

София

 

НИКОЛИНКА

КОСТАДИНОВА

СТАНЕВА

 

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

висше – магистър   
ВТУ В.Търново

учител по 
история

V ПКС - ДИУУ София  

 

ВАНЯ

ИВАНОВА

КАНЕВА

  Учител прогимназиална степен Математика 

висше – бакалавър

ПУ "П.Хилендарски"

Математика и физика   

ЯНА

КОЙЧЕВА

МИТЕВА

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

висше – бакалавър

СУ "Св. Климент Охридски"

 Българска филология  

ИВЕЛИНА

АНГЕЛОВА

ВЪЛЕВА

  Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас 

професионален бакалавър

ПУ "П.Хилендарски"

 

Българска филология   

АНТОНИЯ  

ГЕОРГИЕВА

ГЕОРГИЕВА

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас 

висше – бакалавър

ПУ "П.Хилендарски" 

Българска филология    

ВЕЛИСЛАВ

ПЕТРОВ

СТАНИМИРОВ

 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап    учител по 
физическо възпитание и спорт
 

ГАЛИНА

АНГЕЛОВА

ИВАНОВА

 
   Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас        
           

 

 

Сподели: