Петък 29, Септември 2023г.

Ресурсни учители, Психолог, логопед, педагогически съветник 

 

 

ИМЕ/СНИМКА

ДЛЪЖНОСТ ПО 
ТРУДОВ ДОГОВОР

ОБРАЗОВАНИЕ / ЗАВЪРШИЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

ПКС И/ИЛИ НАУЧНА СТЕПЕН

МАРИЯ

ИВАНОВА

ГЕОРГИЕВА

   Психолог, училищен

висше – бакалавър

ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив

Консултативна психология - Консултиране при проблеми в детско -юношеска възраст   

ПЕТЯ

ГЕОРГИЕВА

ИВАНОВА

  Педагогически съветник

висше – магистър 
1. ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив

2. Тракийски университет - Стара Загора

1. учител по 
физика и математика

2. "Педагогическо и психологическо консултиране"

ІІІ ПКС - ДПИКУ-
Ст. Загора

ХРИСТИНА

ХРИСТОВА

ТАШЕВА

  Психолог, училищен

 висше – магистър

ВСвУ

 

Приложна психология

 

МАРИЕЛА

ДИМИТРОВА

МУРГАНОВА

  Учител, ресурсен 

 висше – магистър

ТУ Ст.Загора 

Специална педагогика-Ресурсен учител    

ЖЕЛЯЗКА

ХРИСТОВА

АНГЕЛОВА

  Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование 

 висше – магистър

ЮЗУ Благоевград 

Логопед    

ИВЕЛИНА

АНТОНОВА

ТОНЕВА

  Учител, ресурсен  

висше - бакалавър 

ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив

Специална педагогика-Ресурсен учител   

МИЛЕНА

ДЯНКОВА

АТАНАСОВА

  Учител, ресурсен   висше – магистър 

Специална педагогика-логопедия

 Логопед  

V ПКС 

 

 

Сподели: