Петък 29, Септември 2023г.

Материална база

Училището  е  в  масивна  сграда  на  четири  етажа, специално  построена  за  училище  през 1973 година.  Класните  стаи  и кабинетите  са  достатъчни  на  брой  за  провеждане  на  нормален  учебен  процес. Стаите  са  просторни  и  светли. В сградата  учат  само  ученици  от  нашето  училище.

Разполагаме  с  29  класни  стаи, 3 компютърни кабинета, кабинети по  физика, по химия, по  биология, по музика и по трудово обучение (Готварство) . В  училището  има  два  физкултурни  салона за учениците от І до ІV клас и един за учениците от среден курс. В помощ  на  обучението  са  и  кабинет  на  педагогическия съветник, библиотека и 3 нови кабинета - за ресурсно обучение на деца със специални образователни потребности, логопедичен и кабинет за целодневна организация на учебния процес за първи клас. Разполагаме с лекарски кабинет, два павилиона за закуски, училищен  стол, учителска  стая, стая  за помощния  персонал, канцеларии и  работилница.

Линк към галерията >>ТУК<<

* * *

Новата придобивка за училището през 2021 година - Сензорна стая в ОУ "Пенчо Славейков" 

 По проект "Подкрепа за приобщаващо образование" ОУ "Пенчо Славейков" изгради сензорна стая. Това е пространство, в което съчетанието между движението, работата със сетивата и професионализма на специалиста дава устойчивост на постигнатите резултати и е особено подходящо за деца със специални образователни потребности.

 

 

 

Сподели: