Вторник 05, Юли 2022г.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2022 година и изпълнение за  периода 01.01.2022г.- 31.03.2022г.- виж ТУК

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ 2022 г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за периода 01.01.2021г.- 31.12.2021г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2021 година и изпълнение за  периода 01.01.2021г.- 30.09.2021г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2021 година и изпълнение за  периода 01.01.2021г.- 30.06.2021г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2021 година и изпълнение за  периода 01.01.2021г.- 31.03.2021г.- виж ТУК

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ 2021 г.виж ТУК

Баланс към 31.12.2020 - виж ТУК

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2020 - виж ТУК

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ 2020 г.виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2019 година и изпълнение за  периода 01.01.2020г.- 31.03.2020г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2020 година и изпълнение за  периода 01.01.2020г.- 30.09.2020г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2020 година и изпълнение за  периода 01.01.2020г.- 30.06.2020г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2020 година и изпълнение за  периода 01.01.2020г.- 31.03.2020г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2019 година и изпълнение за  периода 01.01.2019г.- 31.12.2019г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2019 година и изпълнение за  периода 01.01.2019г.- 30.09.2019г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2019 година и изпълнение за  периода 01.01.2019г.- 30.06.2019г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2019 година и изпълнение за  периода 01.01.2019г.- 31.03.2019г.- виж ТУК

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ  2019 г. виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2019 година и изпълнение за  периода 01.01.2019г.- 31.03.2019г.- виж ТУК

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ 2018 г.виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2018 година и изпълнение за  периода 01.01.2018г.- 30.09.2018г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2018 година и изпълнение за  периода 01.01.2018г.- 30.06.2018г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2018 година и изпълнение за  периода 01.01.2018г.- 31.03.2018г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2017 година и изпълнение за  периода 01.01.2017г.- 31.12.2017г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2017 година и изпълнение за  периода 01.01.2017г.- 30.09.2017г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2017 година и изпълнение за  периода 01.01.2017г.- 30.06.2017г.- виж ТУК

ДОКЛАД ОТНОСНО: Разпределение  на бюджета на ОУ „ Пенчо Славейков”Димитровград за 2017 година и изпълнение за  периода 01.01.2017г.- 31.03.2017г.- виж ТУК

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ 2017 г.- виж ТУК

 

Сподели: