Вторник 27, Февруари 2024г.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ОУ "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ"

1. Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" 

- Модул „Културните институции като образователна среда"

2. Национална програма „Заедно в грижата за ученика" 

- Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“

- Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

3. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

- Електронен дневник

- Доизграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училищата

 - Интерактивни дисплеи

4. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

5. Национална програма „Заедно за всяко дете“ 

- Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“

6. Национална програма „Без свободен час“ 

7. Национална програма „Иновации в действие“ 

Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ за обмен на иновационни практики за споделяне на опит между училищата. 

8. Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Модул 1. Изкуства

Модул 2. Спорт

Сподели: