Вторник 05, Юли 2022г.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

1. Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" 

- Модул „Културните институции като образователна среда"

2. Национална програма „Заедно в грижата за ученика" 

- Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“

- Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

3. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

- Електронен дневник

- Доизграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училищата

 - Интерактивни дисплеи

4. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

5. Национална програма „Заедно за всяко дете“ 

- Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“

6. Национална програма „Без свободен час“ 

7. Национална програма „Иновации в действие“ 

Иновации в действие в ОУ Пенчо Славейков, Димитровград 2021

НП ”Иновации в действие” 2022 - Домакин - СУ "Епископ Константин Преславски" гр. Бургас- иновативно

На 14, 15 и 16 април 2022 г. посетихме СУ "Епископ Константин Преславски", като наблюдавахме час по Музикален английски език и фрагменти от други часове в училище. Посетихме музея на авиацията в гр. Бургас и музея на солта в гр. Поморие.

 Виж още в Галерия
 
Може да бъде изображение с 14 души, изправени хора, обувки и на открито  
 
НП ”Иновации в действие” 2022 - Домакин ОУ "Пенчо Славейков"
На 29 април 2022 г. гости ни бяха нашите  партньори по НП ”Иновации в действие” - Средно училище "Епископ Константин Преславски" гр. Бургас- иновативно, 106 Основно училище" Григорий Цамблак" гр. София и Основно Училище "Христо Ботев” обл. Стара Загора, с. Енина.

 

 

Сподели: