Понеделник 27, Май 2024г.

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

НП ”Иновации в действие”2023 в ОУ Пенчо Славейков, Димитровград 

В периода от 11.05  до 13.05.2023г. ОУ„П.Славейков“ проведе домакинска среща по НП “Иновации в действие”, Модул 1 “Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата”. Гостите от училищата - Иновативно ОУ "Христо Ботев" гр. Ахелой, ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" с. Ведраре и Обединено училище "Христо Ботев”  с. Дълго поле,  се включиха в поредица от дейности, насочени към обмяна на ефективни практики в областта на образователните иновации, които да повишат мотивацията за учене и резултатите от обучение на учениците. Програмата включваше представяне на иновативните дейности в училище, работни срещи за обмяна на опит между учители, открита практика в Дигиталната класна стая, демонстрация на роботи, в които учениците демонстрираха умения за работа в екип, комуникативни и презентационни умения, критично и творческо мислене. Демонстрирахме как децата сами могат да конструират роботи и да ги програмират. Опит и идеи показахме в открит урок на паралелката  “Български фолклор” в трети клас и “сензорна стая за работа с деца със СОП”. Представихме и проктобазиран урок на преподавателите Милена Димова и Теодора Господинова, комбиниран с ученици от клуб по интереси “Сферо”. Организирахме посещение на Александровската гробница и НАОП “Джордано Бруно”.

От 31.05. до 02.06.2023 г. ОУ„П. Славейков“ беше гост на Основно училище "Христо Ботев" гр. Ахелой. Разгледахме изцяло обновената образователна СТЕМ среда. Присъствахме на демонстрации на СТЕМ уроци, които много впечатлиха преподавателите и учениците, които участваха във визитата. Имахме възможност да се запознаем и с добри училищни практики. Бяхме гости на патронния празник на училището на 2 юни и посетихме забележителностите: Музея на солта в Поморие и стария град Несебър.

 

НП ”Иновации в действие” 2022 - Домакин - СУ "Епископ Константин Преславски" гр. Бургас- иновативно

На 14, 15 и 16 април 2022 г. посетихме СУ "Епископ Константин Преславски", като наблюдавахме час по Музикален английски език и фрагменти от други часове в училище.

Посетихме музея на авиацията в гр. Бургас и музея на солта в гр. Поморие.

 Виж още в Галерия
 
 
НП ”Иновации в действие” 2022 - Домакин ОУ "Пенчо Славейков"
На 29 април 2022 г. гости ни бяха нашите  партньори по НП ”Иновации в действие” - Средно училище "Епископ Константин Преславски" гр. Бургас - иновативно,
106 Основно училище" Григорий Цамблак" гр. София и Основно Училище "Христо Ботев” обл. Стара Загора, с. Енина.

 

 

НП ”Иновации в действие” 2021 в ОУ Пенчо Славейков, Димитровград

Сподели: