Петък 29, Септември 2023г.
Публикувана на: 19.10.2022г. (обновена на: 05.01.2023 10:52:00)

Екологичното образование е важна стъпка във формирането на позитивна нагласа към грижата за околната среда и устойчивото използване на природните ресурси, затова ОУ „Пенчо Славейков“ Димитровград реализира проект  «Еко приятели» финансиран от Хенкел България.

Ние инсталирахме  велопаркинг и подканихме децата да идват на училище с колело, като се акцентира, че това ще намали замърсяването на въздуха.

Изградихме образователна био градинка в двора на училището, където заедно с децата посъдихме цветя и лук. В градинката ще се провеждат обучения и практики, които да оформят нагласите на децата, педагози и родителите за устойчиво развитие. На пролет ще последват още много инициативи. Проведохме информационна кампания тематични уроци за устойчиво развитие.

Дейностите допринесоха за формиране на отношение към околната среда, здравословното хранене, пестене на ресурси, използване на по-малко пластмаса, устойчивото развитие и социалната ангажираност.

 

 

 

 

* * * * *

 

ОУ „Пенчо Славейков“ беше за първи път  партньор по проект финансиран по програма Еразъм +. Проектът „Equal” се проведе от 27.08 до 02.09.2022 г. на остров Св. Мартин, Нидерландия и включваше участници от Турция, Хърватия, България, Малта, Нидерландия и Св. Мартин.

Мобилността включваше различни неформални образователни дейности, дискусии и посещения. Основни теми бяха равенство, толерантност и приобщаване.

Участниците повишиха осведомеността си относно европейското гражданство, даде  стимул на участниците да  поемат активна роля в местните общности, създаде пространство за диалог и обедини млади хора от различен етнически и културен произход.

Чрез участието си в този проект ние положихме основите за едно бъдещо партньорство между организациите, което очакваме да продължи и занапред.

     

 

Сподели: