Вторник 05, Юли 2022г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПИСМЕНИ РАБОТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ I СРОК НА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ - виж ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПРИ САМОПОДГОТОВКА - виж ТУК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ - виж ТУК

ГРАФИК ЗА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ  - виж ТУК

Сподели: