Петък 29, Септември 2023г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2021-2022 година