Сряда 26, Януари 2022г.

Еднократни стипендии за ученици с изявени дарби

Честито на Даяна Славова - Славейковец за 2020/2021 година и Теодор Тончев - 7в клас, за спечелените еднократни стипендии за ученици с изявени дарби по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

 

 

Сподели: