Понеделник 23, Май 2022г.
Текущи новини
Публикувана на: 14.04.2022г.

„Eco – Art” по програма Еразъм + на остров Св. Мартин

От 07.03.2022г. до 19.03.2022г. на остров Св. Мартин, Малки Антили се проведе обмен „Eco – Art” по програма Еразъм +, в който учители от ОУ „П. Славейков“ взеха участие. Ивелина Тонева и Теодора Господинова представиха отбора на България заедно с още 25 човека от Хърватия, Чехия, Турция, Литва и Св. Мартин.

Проектът засегна един от най-важните въпроси в Европа и в целия свят като опазване на околната среда. Участниците акцентираха върху теми за отговорността за екологичната ситуация в Европа и света. По време на занятията, участниците откриха как индивидът влияе върху околната среда и как да се сведе до минимум вредното му поведение спрямо света.

Осъществиха дейности, които младите хора могат да правят заедно, за да популяризират отговорно екологично поведение в техните общности чрез неформално образование и изкуство. 

Участниците се завърнаха с по-добро разбиране за екологията и околната среда. Развиха междукултурния диалог между младежи от 6 различни страни, намериха начини, заедно с местните хора как да популяризират посланията насочени към обществеността. 

Представиха България и традициите ни на културна вечер, обмениха идеи и контакти за бъдеща работа по проекти.

„Надяваме се работата ни по проекти по Еразъм + да продължи и да се възползваме от необятните възможности, които предлага тази програма на всеки европейски гражданин !“ – споделиха участниците.

Виж още >>> Галерия

 

Сподели: