Сряда 01, Февруари 2023г.
Текущи новини
Публикувана на: 09.01.2023г.

Стипендии за даровити ученици

Уважаеми родители,

По Проект "Подкрепа за приобщаващо образование" отново се отпускат стипендии за даровити ученици. 

Необходимо е учениците, да бъдат класирани през 2022 г. по мярка от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и имат постижения по следните календари и графици:

- Национален спортен календар 2021-2022 г.

- Национален спортен календар 2022-2023 г.

- Национален календар за изяви по интереси 2021-2022 г.

- Национален календар за изяви по интереси 2022-2023 г.

График на олимпиадите и състезанията 2021-2022 г.

- График на олимпиадите и състезанията 2022-2023 г.

Необходими документи:

- искане на родител/настойник - изтегли от ТУК
- документ, удостоверяващ класирането на ученика (грамота, сертификат или протокол за класиране) - оригинал.
Документите се приемат от класния ръководител, който ги носи в дирекцията.
Ако постиженията са извън горепосочените (и приложени) календари и графици, документите не се приемат.
Срокът за подаване на документите в училище е 06.02.2023.

Внимание!
С цел недопускане на двойно финансиране не се отпуска еднократна стипендия на ученик,
който е получил за същото класиране стипендия по друг проект или програма, включително от националния бюджет.

За повече информация се обръщайте към класния ръководител на детето.

Сподели: